دکتر مسعود کشاورز

دندان سفید

کامپوزیت دندان

کامپوزیت دندان یک روش ترمیمی است که با استفاده از مواد شیمیایی، دندان‌های خراب و شکسته را ترمیم می‌کند. این روش با استفاده از مواد رنگی و شفاف، دندان‌ها را به شکل طبیعی و زیبا ترمیم می‌کند.

بیشتر بخوانید