برنامه تمرین

ارائه برنامه تمرینی متناسب با اصول علم تمرین و ورزش

برنامه تغذیه

ارايه برنامه تغذیه برای بازده حداکثری تمرینات ورزشی شما

پشتیبانی دائمی

تا آخرین لحظه کنار شما خواهیم بود و از پشتیبانی شما دست نخواهیم برداشت

200000 تومان

حداقل تعرفه

7 روز هفته

با مانیتورینگ دقیق نه از هدف دور خواهید شد نه بی انگیزه میمانید

با پشتیبانی حرفه‌ای

ما به اندازه خودتان نگران سلامتی تان هستیم